We recognize the massive potential of Vietnam’s real estate market, we will continue to focus on developing more exciting and prestigious projects.

Image

Frasers Property Vietnam

Frasers Property Vietnam made its maiden foray in Vietnam in 1999 with the development of a 22-storey retail/office building Me Linh Point Tower in District 1, the Central Business District of Ho Chi Minh City. Since then, we have built a stellar reputation in office management and embarked on a mixed development project in District 2, Thao Dien Ward. Recognizing the massive potential of Vietnam’s real estate market, the Group will continue to focus on expanding the business in the country.

Frasers Property Việt Nam đã bắt đầu hình thành sự hiện diện của mình tại Việt Nam vào năm 1999 qua việc đầu tư xây dựng tòa cao ốc văn phòng thương mại Mê Linh Point cao 22 tầng tai quận 1, khu trung tâm tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ đó, chúng tôi từng bước xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực quản lý văn phòng đồng thời bắt tay đầu tư phát triển dự án phức hợp với nhiều tiện ích tại phường Thảo Điền, Quận 2. Nhận thấy tiềm năng lớn của thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm gần đây, tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung mở rộng kinh doanh ở trong nước.

Have a question? Get in touch.